Aby odebrać połączenie:

1.Połączenie przychodzące powoduje wyświetlenie wyskakującego okienka ze szczegółami dotyczącymi połączenia.
toaster_incoming_call

2.Kliknij ikonę toaster_icon_answer_call Akceptuj, aby odebrać połączenie.

Aby zignorować połączenie, kliknij ikonę plug_in_icon_ignore Ignoruj. Wówczas połączenie bezpośrednie zostanie przekierowane do poczty głosowej (jeśli jest dostępna), a połączenie grupowe jest przekazywane do następnego dostępnego członka grupy.