Aby odebrać połączenie:

1.Podczas odbierania połączenia przychodzącego ikona statusu zmienia się na onhook_ringing. U dołu okna wtyczki wyświetlane są również szczegółowe informacje o dzwoniącym i opcje obsługi połączenia.
plug_in_incoming

Aby zignorować połączenie, kliknij ikonę plug_in_icon_ignore. Wówczas połączenie bezpośrednie zostanie przekierowane do poczty głosowej (jeśli jest dostępna), a połączenie grupowe jest przekazywane do następnego dostępnego członka grupy.

2.Aby odebrać połączenie przychodzące, kliknij ikonę plug_in_icon_answer . Na karcie połączeń zostaną wyświetlone szczegóły połączenia.
plug_in_incoming_call

3.Wyświetlane elementy sterujące połączenia zależą od dostępnych funkcji:

plug_in_icon_ignore Zakończ połączenie
Zakończenie połączenia. Osoba dzwoniąca zostanie rozłączona. W przypadku rozpoczętych przez ciebie konferencji ad hoc spowoduje to zakończenie całej konferencji.

plug_in_icon_hold Wstrzymaj
Wstrzymaj połączenie.

plug_in_icon_mute Wycisz
Wycisz połączenie.

plug_in_icon_unmute Wyłącz wyciszenie
Wyłącz wyciszenie połączenia.

plug_in_icon_transfer Przekaż
Przekaż połączenie na inny numer.

plug_in_icon_consult Skonsultuj
Wstrzymaj połączenie na czas konsultacji z miejscem docelowym przekierowania.

plug_in_icon_complete_transfer Zakończ przekazywanie
Zakończ połączenie konsultacyjne i przekaż wstrzymane połączenie.

plug_in_icon_conference_call Konferencja
Konferencja z bieżącym połączeniem i wszystkimi wstrzymanymi połączeniami.

plug_in_icon_record Nagrywaj
Rozpocznij nagrywanie połączenia.