Gdy Twój telefon odbiera powiadomienie o nowym połączeniu, jego szczegóły wyświetlane są w one-X Portal w gadżecie callsHead Połączenia. Jeżeli gadżet Połączenia został ukryty, zostaje on automatycznie wyświetlony ponownie.

Domyślnie nowe połączenia dzwonią przez 15 sekund, a następnie stosowane są ustawienia przekierowywania w przypadku braku odpowiedzi lub połączenie jest przekierowywane do poczty głosowej. Jeżeli aktualnie prowadzisz rozmowę, odebranie innego połączenia poprzez one-X Portal spowoduje automatyczne wstrzymanie poprzedniego połączenia.

Aby odebrać połączenie:

1. GadżetcallsHead Połączenia na karcie Strona główna zawiera szczegóły na temat połączenia przychodzącego, w tym numer oraz nazwę dzwoniącego, jeżeli są one dostępne. Jeżeli aktualnie prowadzisz rozmowę lub rozmowy, wybierz kartę z ikoną dzwoniącego telefonu icon small alerting.
alert new call

2. Aby odebrać połączenie, użyj telefonu lub kliknij przycisk odbierania połączenia callAnswer. Jeżeli posiadasz już trwające połączenie, zostanie ono automatycznie wstrzymane. Innym rozwiązaniem jest naciśnięcie przycisku upuszczania callDrop, które powoduje przekierowanie połączenia, zobacz Przekierowanie połączenia przychodzącego.

Przycisk odbierania połączenia callAnswer nie jest dostępny dla telefonów, dla których odebranie połączenia wymaga podniesienia słuchawki lub innego sposobu obsługi z poziomu telefonu. W przypadku telefonów tego typu należy odebrać połączenie, podnosząc słuchawkę lub używając innego sposobu z poziomu telefonu. Zobacz Uwagi dot. telefonu.