Domyślnie, jeżeli w trakcie trwającego połączenia użytkownik wykonuje lub odbiera kolejne połączenie, poprzednie połączenie jest automatycznie wstrzymane. Funkcja ta nosi nazwę Automatyczne wstrzymanie. Administrator systemu może wyłączyć funkcję automatycznego wstrzymania dla całego systemu. W takim przypadku poprzednie połączenia będą rozłączane. W niniejszej dokumentacji założono, że funkcja Automatycznego wstrzymania jest włączona.