System wyświetla awatara, którego można skonfigurować w one-X Portal na następujących ekranach:

Obok nazwy użytkownika.

Po wskazaniu kursorem myszy kontaktu w katalogu systemowym dla użytkowników, którzy skonfigurowali awatara w portalu one-X Portal. Jeśli kontakt systemowy jest dodany jako kontakt osobisty, awatar jest również wyświetlany w kontakcie osobistym.

W połączeniu przychodzącym

W połączeniu aktywnym

Osoba kontaktowa do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Dla uczestnika w konferencji

Gdy odtwarzasz pocztę głosową kontaktu

Po każdej zmianie awatara w one-X Portal zaktualizowany awatar zostanie wyświetlony w Avaya IP Office Plug-in. Jeśli nie ustawisz awatara, wyświetlany będzie obraz domyślny dla kontaktu.