Zarówno system telefonii, jak i one-X Portal mogą umożliwiać wykonywanie i odbieranie wielu połączeń. W związku z tym nawet podczas rozmowy użytkownik niekoniecznie traktowany jest jako zajęty w przypadku nadejścia kolejnych połączeń.

W niektórych sytuacjach użytkownik jest jednak traktowany jako zajęty dla nadchodzących połączeń. W takiej sytuacji połączenie przychodzące jest obsługiwane w jeden z poniższych sposobów, według priorytetu stosowania:

1.W przypadku włączonej funkcji Przekierowanie przy zajętości, połączenie jest przekierowywane na ustalony uprzednio numer.

2.W przypadku włączonej poczty głosowej, połączenie jest przekierowywane do poczty głosowej.

3.Jeżeli żadna z powyższych opcji nie jest dostępna, dzwoniący usłyszy sygnał zajętości.