Po zalogowaniu do aplikacji one-X Portal, wyświetlone zostanie powiadomienie w przypadku dostępnej nowej wersji. one-X Call Assistant automatycznie powiadamia o dostępności nowej wersji. Nową wersję należy samodzielnie pobrać z poziomu one-X Portal, a następnie zainstalować.