Aby określić szczegóły połączenia dla one-X Call Assistant:

1.W obszarze powiadomień kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ca icon connected i wybierz opcję Ustawienia.

2.Wybierz opcję Połączenie.

3.W sekcji Informacje o serwerze:

Serwer aplikacji:
Wprowadź adres widoczny pomiędzy symbolami // i : adresu przeglądarki. Jeśli symbol // nie jest wyświetlany, wpisz początek URL aż do symbolu :.

Port serwera:
Wprowadź wartość odpowiadającą cyfrom za symbolem : w adresie URL one-X Portal. Przykład: 9443, 8443 lub 8080.

Use secure communication (Użyj bezpiecznej komunikacji):
Wybierz to ustawienie, jeśli adres URL w przeglądarce zaczyna się od HTTPS. Po wybraniu tej opcji funkcja wyskakującego okna przeglądarki otwierająca klienta sieci Web one-X Portal również używa tego samego trybu.

4.W sekcji Informacje logowania wprowadź Nazwę użytkownika i Hasło używane podczas logowania do portalu one-X Portal w przeglądarce.

5.Kliknij przycisk OK.