Można dostosować klawisze skrótów dla różnych funkcji. Jeżeli kombinacja klawisza skrótu ustawiona w one-X Call Assistant jest identyczna z numerem używanym przez funkcję w bieżącej aplikacji, funkcja ustawiona w aplikacji ma priorytet nad wybieraniem przy użyciu klawiszy szybkiego wybierania określonym w one-X Call Assistant.

Domyślne klawisze skrótów: 212 211

Funkcja

Klawisze domyślne

Nawiązywanie połączenia

Ctrl+Shift+C

Odtwórz ostatni komunikat

Ctrl+Shift+P

Wyciszenie/wyłączenie wyciszenia komunikatów

Ctrl+Shift+M

Wyświetl aktywne powiadomienia

Ctrl+Shift+N

Status połączenia

Ctrl+Shift+Brak

Status telefonu

Ctrl+Shift+S

Powiadom przy wszystkich klawiszach skrótu

Ctrl+Shift+K

Otwórz okno ustawień

Ctrl+Shift+O

Zamknij one-X Call Assistant

Ctrl+Shift+E

Otwórz one-X Portal

Ctrl+Shift+X

Funkcja

Klawisze domyślne

Wylogowanie/zalogowanie

Ctrl+Shift+L

Odbierz połączenie

Ctrl+Shift+A

Wstrzymanie/wznowienie

Ctrl+Shift+H

Rozłączanie połączenia

Ctrl+Shift+Q

Przekazanie połączenia

Ctrl+Shift+T

Konferencja ad hoc

Ctrl+Shift+F

Rejestry połączeń

Ctrl+Shift+G

Włączenie opcji Nie przeszkadzać

Ctrl+Shift+D

Wyłączenie opcji Nie przeszkadzać

Ctrl+Shift+W

 

 

Uwaga: Po zainstalowaniu one-X Call Assistant domyślne kombinacje klawiszy skrótów nie są wyświetlane w systemie dla odtwarzania ostatniego komunikatu, wyciszania komunikatu, statusu telefonu i powiadamiania przy wszystkich klawiszach skrótu, dopóki nie włączysz komunikatów.

Aby dostosować klawisze skrótów:

1. W obszarze powiadomień kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ca icon connected i wybierz opcję Ustawienia.

2. Wybierz opcję Klawisz skrótu. Wybierz kombinację klawisza skrótu, której chcesz użyć.

3. Kliknij opcję Aktualizuj klawisz skrótu.

4. Kliknij przycisk OK.

Aby użyć klawiszy skrótów:

Aby odebrać, wstrzymać, przywrócić lub rozłączyć połączenie w sekcji Komunikaty one-X Call Assistant za pomocą klawiszy skrótów, należy upewnić się, że przycisk odbierania, wstrzymywania, przywracania lub rozłączania połączeń jest aktywny. Aby zaznaczyć przycisk, naciskaj klawisz Tab, dopóki przycisk nie zostanie wyróżniony.