Podczas nawiązywania i odbierania połączeń one-X Call Assistant wyświetla postęp połączenia. W systemie wyświetlana jest nazwa lub tylko numer rozmówcy.

call_assistant_incoming_call

Połączenie przychodzące

Podczas połączenia oczekującego na odebranie one-X Call Assistant wyświetla szczegółowe informacje na temat dzwoniącego. Kliknij przycisk Odbierz, aby odebrać połączenie. Jeżeli powiadomienia są włączone, podczas odbierania połączeń bieżące okno one-X Portal zostaje zamknięte i otwiera się nowe okno .

Aby wykonać połączenie za pomocą klawisza skrótu, naciskaj klawisz Tab, dopóki przycisk odbierania połączeń nie zostanie wyróżniony callfocus, a następnie naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+A.

call_assistant_connected_call

Bieżące połączenie

Ten komunikat wyświetlany jest w systemie po nawiązaniu połączenia.

Aby wstrzymać połączenie lub przywrócić wstrzymane połączenie za pomocą klawisza skrótu, naciskaj klawiszTab, dopóki przycisk wstrzymywania/przywracania połączeń nie zostanie wyróżniony holdfocus, a następnie naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+U.

call_assistant_outgoing_call

Połączenie wychodzące

Podczas nawiązywania połączenia przy użyciu telefonu, one-X Portal lub one-X Call Assistant, wyświetlane są szczegóły nawiązywanego połączenia. Możesz użyć opcji Rozłącz, aby zakończyć połączenie.

Aby rozłączyć połączenie za pomocą klawiszy skrótu, naciskaj klawisz Tab, dopóki przycisk rozłączania połączeń nie zostanie wyróżniony dropfocus, a następnie naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+D.

W przypadku niektórych typów połączeń zewnętrznych, takich jak analogowe linie telefoniczne, system nie wykrywa postępów połączenia i połączenie może być widoczne jako nawiązane nawet w przypadku, gdy nie zostało jeszcze odebrane.

toaster_multiple_calls

Wiele połączeń

Wyskakujące okno umożliwia obsługę wielu połączeń, jeśli na przykład podczas rozmowy ktoś inny próbuje się z Tobą połączyć.

call_assistant_failed_call

Połączenie nieudane

Ten komunikat wskazuje, że próba nawiązania połączenia nie powiodła się.

call_assistant_logging_in

Logowanie

Ten komunikat wyświetlany jest w systemie podczas uruchamiania one-X Call Assistant, gdy trwa logowanie do serwera one-X Portal, w celu przesłania i odebrania informacji o połączeniach użytkownika.

call_assistant_logging_failed

Logowanie nie powiodło się

Ten komunikat wyświetlany jest w systemie, jeżeli one-X Call Assistant może połączyć się z serwerem one-X Portal, ale nazwa użytkownika lub hasło nie odpowiadają ustawieniom logowania do one-X Portal.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ca icon connected Połączone i wybierz opcję Ustawienia. Sprawdź, czy w oknie dialogowym Połączenie wprowadzono poprawne dane, a następnie kliknij przycisk OK.