Podczas nawiązywania i odbierania połączeń za pomocą one-X Call Assistant można używać tej funkcji do automatycznego otwierania w oknie przeglądarki pełnego klienta one-X Portal. Może to być użyteczne podczas uzyskiwania dostępu do dodatkowych działań przy połączeniu lub do uzyskania dodatkowych informacji.

Otwieranie ekranu wymaga minimalnej wersji przeglądarki domyślnej. Oznacza to, że w oknie przeglądarki nie są wyświetlane standardowe paski narzędzi i przyciski, więc jest dużo mniejsze niż zwykle.

Wyskakujące okno Outlook

Można również zmienić ustawienia systemowe, aby wyświetlać karty kontaktów z książki adresowej programu Outlook, w zależności od identyfikacji numeru osoby dzwoniącej i/lub wybranego numeru. Ta funkcja wymaga uruchomionego programu Outlook.

System obsługuje funkcję wyświetlania kontaktów z programu Outlook dla następujących platform:

Wersje programu Outlook:

Microsoft Outlook (Office 365) thick client

Systemy operacyjne:  

Windows 7 (32-bit, 64-bit)

Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)

Windows 10

Aby skonfigurować powiadomienia wyskakujące:

1.W obszarze powiadomień kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ca icon connected i wybierz opcję Ustawienia.

2.Wybierz opcję Powiadomienia wyskakujące. Włącz żądane ustawienia.

Pola

Opis

Włącz powiadomienia wyskakujące CA

Włącza powiadomienia wyskakujące, jeżeli zostały wybrane. Opcje poniżej służą do określenia, kiedy mają być wyświetlane powiadomienia wyskakujące i jakiego typu.

Dla identyfikacji linii dzwoniącego

Wyświetlaj okno one-X Portal dla połączeń przychodzących. Jeśli zostanie wybrana również opcja Wyświetlaj Outlook, wówczas w przypadku zgodności identyfikatora osoby dzwoniącej zostanie wyświetlony kontakt z książki adresowej programu Outlook.

Dla połączeń wychodzących

Wyświetlaj okno one-X Portal dla połączeń wychodzących. Jeśli wybierzesz również opcję Wyświetlaj Outlook, w przypadku zgodności wybieranego numeru z pozycją książki adresowej programu Outlook zostanie wyświetlona karta kontaktu z programu Outlook.

Dla Outlook

Wyświetlanie kontaktów z książki adresowej Outlook przy użyciu powyższych ustawień. Ta funkcja wymaga uruchomionego programu Outlook.

3.Kliknij przycisk OK.