Jeśli masz jakieś nowe wiadomości głosowe, ikona one-X Call Assistant zmieni się: zostanie dodana mała czerwona kropka, tak jak w ikonie ca icon message lub ca icon mixed. Jeżeli wskażesz kursorem myszy ikonę, zostanie wyświetlona informacja o liczbie wiadomości.