Możesz użyć aplikacji one-X Call Assistant do wykonania szeregu funkcji kontroli połączeń bez logowania się do portalu one-X Portal za pomocą przeglądarki. Możesz użyć aplikacji one-X Call Assistant do:

Wyświetlania szczegółów połączeń.

Wyświetlania odpowiedniego kontaktu w programie Microsoft Outlook, jeśli uruchamiasz program Outlook w tym samym czasie co one-X Call Assistant.

Zaznaczania i wybierania numeru wyświetlanego w innej aplikacji systemu Windows.

Uruchamiania portalu one-X Portal, jeśli potrzebujesz dostępu do innych funkcji.

Używanie one-X Call Assistant (tylko dla systemu Windows)

Instalacja one-X Call Assistant

Uruchamianie one-X Call Assistant

Konfiguracja one-X Call Assistant

Zmiana hasła

Wyświetlanie ikon one-X Call Assistant

Uruchamianie one-X Portal

Ekran programu one-X Portal

Widok pomocy

Ekran programu Outlook

Wybieranie numeru przy użyciu klawiszy skrótu

Włącz komunikaty