Przyciski w lewym dolnym rogu ekranu połączenia umożliwiają dostęp do funkcji aktualnie wyświetlonego połączenia.

pa calls buttons

Przyciski połączeń: Lewa strona

Ikona

Działanie

Opis

callAnswer

Odbierz połączenie

Odbierz połączenie oczekujące. Przycisk ten nie jest widoczny w przypadku korzystania z telefonu, w którym przed odebraniem połączenia należy podnieść słuchawkę.

callDrop

Rozłączanie połączenia

Naciśnięcie ikony callDrop dla bieżącego połączenia spowoduje jego rozłączenie.

Przekieruj połączenie

Dla połączenia oczekującego naciśnięcie callDrop spowoduje jego przekierowanie za pomocą ustawienia Przekieruj przy braku odpowiedzi lub do poczty głosowej, jeżeli jest dostępna. Nie możesz rozłączyć połączenia, które zbyt długo pozostawało wstrzymane lub zaparkowane.

call_button

Połączenie

Nawiąż połączenie przy użyciu zestawu szczegółów w polach połączenia.

callRecord

Nagraj połączenie

Rozpoczyna nagrywanie bieżącego połączenia.

callStopRecord

Zatrzymaj nagrywanie

Zatrzymuje nagrywanie bieżącego połączenia.

callHold

Wstrzymaj połączenie

Wstrzymuje połączenie.

callRetrieve

Przywróć wstrzymane połączenie

Przywraca wstrzymane połączenie.

callCompleteTransfer

Zakończ przekazanie

Dla połączenia wstrzymanego podczas trwania innego połączenia spowoduje przekierowanie wstrzymanego połączenia do aktualnie podłączonego rozmówcy.

callConf

Połączenie konferencyjne

Dla połączenia wstrzymanego podczas trwania innego połączenia umożliwia otwarcie połączenia konferencyjnego.

callMute

Wycisz

Wycisza Twoje połączenie.

callMuteAll

Wycisz wszystkich

Umożliwia wyciszenie wszystkich innych uczestników rozpoczętych przez Ciebie konferencji.

callUnmute

Wyłącz wyciszenie

Wyłącza wyciszenie Twojego połączenia.

callUnmuteAll

Wyłącz wyciszenie wszystkich

Umożliwia wyłączenie wyciszenia innych uczestników rozpoczętych przez Ciebie konferencji.

Przyciski połączeń: Górny wiersz

Ikona

Działanie

Opis

consult_button

Skonsultuj

Wstrzymaj bieżące połączenie i wybierz numer ustawiony w polach połączenia.

transfer_button

Przekazanie

Natychmiast przekaż bieżące połączenie na numer ustawiony w polach połączenia.

icon to twin

Jednoczesne przekazanie połączeń

Przekazanie połączenia z telefonu stacjonarnego na komórkowy

icon claim twin

Żądanie jednoczesnego przekierowania

Przekazanie połączenia z telefonu komórkowego na stacjonarny

Przyciski połączeń: Prawa strona

Ikona

Działanie

Opis

transfer_together

Przekazanie połączenia

Przy 2 połączeniach w toku przekieruj bieżące połączenie do wstrzymanego rozmówcy.

icon_add_account_code

Dodaj kod konta

Dodaj kod konta do połączenia lub zmień bieżący kod konta.