W dolnej części gadżetu połączeń wyświetlane są szczegóły połączenia.

pa calls details

Karty połączeń

Karty połączeń po prawej stronie zawierają kartę bieżącego połączenia oraz karty wszystkich połączeń wstrzymanych lub przychodzących. Każda karta zawiera ikonę statusu połączenia oraz numer dzwoniącego lub powiązaną z nim nazwę.

Możesz klikać na poszczególne karty, aby określić, dla którego z połączeń mają być wyświetlane szczegóły w panelu centralnym, bez wpływu na bieżące połączenie.

W przypadku nadejścia nowego połączenia automatycznie wybierana jest jego karta w celu wyświetlenia szczegółów nowego połączenia. Podobnie dzieje się w przypadku nawiązywania nowego połączenia.

Przyciski połączeń

Przyciski pokazane z lewej strony są wykorzystywane do wykonywania działań dotyczących połączenia, którego szczegóły są właśnie pokazane w środkowym panelu, czyli na wybranej karcie. Przyciski niedostępnych funkcji są nieaktywne.

Szczegóły połączenia

Szczegóły połączenia w panelu centralnym zawierają następujące informacje (od góry do dołu):

Nazwa i numer osoby dzwoniącej
W pierwszym wierszu znajduje się numer osoby dzwoniącej. Jeżeli system telefonii jest w stanie powiązać nazwę z numerem, wyświetlana jest nazwa oraz numer umieszczony w nawiasie. System może powiązać nazwę, dopasowując numer do pozycji zapisanych w katalogu systemowym lub w katalogu użytkownika.

Przekierowane połączenie
Jeśli połączenie zostało przekierowane, po nazwie dzwoniącego w nawiasach jest wyświetlane źródło, z którego zostało ono przekierowane.
pa call details transfer

Przekierowane połączenie
Jeśli połączenie zostało przekierowane do Ciebie, po nazwie dzwoniącego jest wyświetlany symbol > i nazwisko osoby, która przekierowała połączenie. Podobnie dzieje się w przypadku połączeń dla grup przechwytujących — wyświetlana jest wtedy nazwa dzwoniącego oraz grupy przechwytującej.
pa call details forward

Grupa przechwytująca połączenie
W połączeniu grupowym po szczegółach dzwoniącego są pokazywane > i nazwa grupy obsługującej połączenie.
pa hunt group call

Połączenie powracające
Symbol < po szczegółach dzwoniącego wskazuje połączenie powracające do Ciebie z różnych powodów, takich jak zbyt długie wstrzymanie lub zaparkowanie. Może również wskazywać połączenie zwrotne ustawione z poziomu telefonu lub oddzwonienie ustawione na portalu. W takim przypadku po odebraniu połączenia system zadzwoni do tego użytkownika.
pa returning call

Temat połączenia
Ten wiersz jest wyświetlany tylko wtedy, gdy temat został powiązany z połączeniem. Temat połączenia jest nazywany również „znacznikiem połączenia“.

Temat to krótka wiadomość tekstowa, którą można powiązać z połączeniem. Jeśli istnieje temat powiązany z połączeniem, jest on wyświetlany. W zależności od używanego telefonu temat może być wyświetlany również na telefonie.

Możesz użyć one-X Portal, aby wprowadzić znacznik połączenia podczas nawiązywania połączenia lub przekierowywania połączenia. Znacznik jest widoczny dla Ciebie oraz dla drugiej osoby, jeżeli jest nią użytkownik wewnętrzny posiadający odpowiedni telefon lub korzystający z one-X Portal.

System telefonii również może dodać temat połączenia, jeśli został odpowiednio skonfigurowany przez administratora.

Kod konta
Ten wiersz jest wyświetlany tylko wtedy, gdy kod konta został powiązany z połączeniem.

Jeżeli z połączeniem powiązany jest kod konta, jest on wyświetlany.

Możesz użyć one-X Portal, aby wprowadzić kod konta podczas nawiązywania połączenia lub przekierowywania połączenia. Możesz również dodać kod konta podczas połączenia, zobacz Dodawanie kodu konta.

System telefonii może automatycznie powiązać kod konta z połączeniem na podstawie numeru osoby dzwoniącej.

Licznik czasu połączenia
Gdy nawiązujesz połączenie, system uruchamia licznik czasu połączenia. Po odebraniu połączenia licznik czasu jest zerowany i działa do zakończenia lub rozłączenia połączenia. Jeśli połączenie nawiązano na analogowej linii telefonicznej, po odebraniu połączenia licznik czasu nie zostanie wyzerowany.