W rozdziale tym opisano metody wykorzystania one-X Portal do nawiązywania i odbierania połączeń. Dzięki gadżetowi callsHead Połączenia szczegóły dla każdego połączenia wyświetlane są na osobnych kartach. Choć wyświetlane przyciski mogą się różnić, ogółem rzecz biorąc wskazują one działania dostępne dla aktualnie wyświetlanego połączenia.

pa calls

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Wykonywanie połączeń

Połączenia nieodebrane

Wstrzymaj połączenia

Przekazywanie połączeń

Wiadomość błyskawiczna do innych użytkowników (czat)

Włączenie jednoczesnego przekazywania połączeń na telefony komórkowe

Odbieranie połączeń

Kończenie połączeń

Przełączanie między połączeniami

Parkowanie połączeń

Wybieranie statusu Nie przeszkadzać

Ustaw oddzwanianie

Odbieranie połączenia

Wyciszanie połączenia

Nagrywanie połączenia

Wysyłanie tonów DTMF

Używanie przycisków sterowania Agenta