Ikony połączenia używane są przez gadżet callsHead Połączenia do wskazywania bieżącego statusu połączenia. Duża ikona wyświetlana w prawym górnym rogu wskazuje status aktywnego połączenia, jeżeli takie występuje. Karta po prawej stronie każdego połączenia zawiera także pomniejszoną wersję ikony, wskazującą status połączenia reprezentowanego przez kartę.

pa calls icons

Ikona

Opis

onhook

Bezczynność/wolna linia
Ta ikona sygnalizuje brak aktualnych połączeń.

ringin

Alerty/sygnalizacja połączenia
Ta ikona sygnalizuje połączenie przychodzące, które możesz odebrać. W zależności od innych ustawień, Twój telefon może także emitować dźwięk lub migać kontrolkami/ikonami.

dialling

Wybieranie
Ta ikona wyświetlana jest podczas wykonywania połączenia, ale zanim rozlegnie się sygnał lub zostaniesz połączony (na przykład, gdy wciąż wybierany jest numer).

conn_ringout

Sygnalizacja połączenia wychodzącego
Ta ikona wskazuje, że Twoje połączenie jest już sygnalizowane po stronie odbiorcy. Należy pamiętać, że w przypadku analogowych linii telefonicznych połączenia są traktowane jako odebrane natychmiast, ponieważ linie te nie oferują sygnałów postępu połączenia dla systemu telefonicznego, a jedynie dzwonek, który można usłyszeć.

conn_nu

Brak połączenia
Ta ikona wskazuje, że z jakiegoś powodu połączenie nie mogło być zrealizowane.

conn_connected

Połączono
Ta ikona wskazuje rozmowę, którą obecnie prowadzisz lub której słuchasz.

conn_held

Połączenie wstrzymane
Ta ikona wskazuje połączenie, które zostało wstrzymane przez innego użytkownika.

conn_onhold

Wstrzymane
Ta ikona wskazuje połączenie, które zostało wstrzymane przez Ciebie.

conn_conferenced

Konferencja
Ta ikona jest wyświetlona podczas udziału w rozpoczętym przez siebie połączeniu konferencyjnym.

callscreening icon

Połączenie monitorowane
Ta ikona wskazuje, że osoba dzwoniąca zostawia wiadomość głosową. Zobacz Monitorowanie połączeń poczty głosowej.