Dostęp do rejestru połączeń możesz uzyskać za pomocą one-X Call Assistant. Rejestru połączeń można użyć do wykonywania połączeń powrotnych.

toaster_call_log

 

Rejestr połączeń

Rejestr połączeń jest przechowywany w systemie telefonii jako część ustawień użytkownika. Przechowywanych jest do 30 zapisów, przy czym po osiągnięciu limitu nowe rekordy zastępują najstarsze. Wyjątek: W przypadku powtarzających się połączeń wychodzących lub przychodzących z tego samego numeru istniejący wpis jest aktualizowany i liczba połączeń zawartych we wpisie rośnie.

W przypadku połączeń przychodzących domyślnie do rejestru połączeń są dodawane jedynie połączenia osobiste (nie grupy przechwytujące), które zostały odebrane przez użytkownika lub które nie zostały odebrane.

Nieodebrane połączenia
Połączenia, które nie zostały odebrane, ale zostawiono wiadomość głosową, lub zawierające numer wewnętrzny, nie są rejestrowane jako nieodebrane. Jednak administrator systemu telefonii może skonfigurować rejestrowanie nieodebranych rozmów.

Nieodebrane połączenia grup przechwytywania
Domyślnie rejestrowane są tylko odebrane połączenia. Jednak administrator systemu telefonii może skonfigurować rejestr połączeń w taki sposób, aby były rejestrowane nieodebrane połączenia wybranych grup przechwytujących.

Automatyczne usuwanie
Zapisy starych połączeń są automatycznie usuwane, gdy rejestr połączeń osiągnie maksymalną wielkość i trzeba dodać nowy rekord. Dodatkowo administrator systemu telefonii może skonfigurować system w taki sposób, aby usuwać pozycje rejestru po określonym czasie.

Rejestr połączeń telefonicznych

W przypadku korzystania z telefonu z serii 1400, 1600, 9500 lub 9600 z przyciskiem Rejestr połączeń lub Historia oraz w przypadku korzystania z telefonu z serii M-Series lub T-Series, domyślnie ten sam rejestr połączeń wyświetlany jest w one-X Portal oraz w telefonie. Możesz wówczas używać oraz edytować rejestr połączeń zarówno z poziomu telefonu, jak i poprzez one-X Portal. Obie zmiany nastąpią równolegle.

W przypadku korzystania z innego typu telefonu z funkcją rejestru połączeń, rejestr ten będzie przechowywany w pamięci telefonu oraz będzie niezgodny z rejestrem połączeń, pokazywanym przez one-X Portal. Połączenia nawiązane przez one-X Portal nie są wyświetlane w rejestrze połączeń telefonu i odwrotnie.

W każdym z wymienionych przypadków rejestr połączeń one-X ograniczony jest do wyświetlania 255 wpisów.