Włączenie tej opcji sprawia, że inni użytkownicy aplikacji one-X Portal mogą odbierać połączenia użytkownika (ale nie połączenia grupy przechwytującej). Wyświetlacz wskazuje, że masz połączenie oczekujące innych użytkowników do odebrania w aplikacji one-X Portal.