Można nawiązać połączenie zwrotne z osobą, która pozostawiła wiadomość poczty głosowej.

Aby przywrócić połączenie z poczty głosowej:

1. Za pomocą gadżetu messagesHead Wiadomości na karcie Strona główna zlokalizuj wiadomość od osoby, do której chcesz oddzwonić.
pa mailbox

2. Kliknij nazwę lub numer osoby dzwoniącej, aby nawiązać połączenie zwrotne.

Postęp połączenia wyświetlany jest na karcie w gadżecie callsHead Połączenia. Jeśli połączenie nie powiedzie się, gadżet wyświetli przyczynę niepowodzenia, jeśli będzie znana.

Gdy wewnętrzny użytkownik nie odbiera połączenia, możesz ustawić oddzwanianie, aby zadzwonił do Ciebie, gdy zakończy bieżące lub następne połączenie.