Możesz wykonać połączenie za pomocą numeru telefonu w wiadomości e-mail przy użyciu funkcji Kliknij, aby wybrać numer.

Wymagania wstępne:

Należy pamiętać o zalogowaniu do Avaya IP Office Plug-in.

Numer telefonu jest w formacie możliwym do przetworzenia w systemie. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Formaty numerów telefonów.

Microsoft Outlook 2007

1.Otwórz wiadomość e-mail.

2.Wykonaj jedną z następujących czynności:

W przypadku otwarcia wiadomości e-mail w trybie do odczytu wskaż kursorem myszy numer telefonu oznaczony jako tag inteligentny, aby wyświetlić jego ikonę smarttagicon. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Tagi inteligentne.

W przypadku otwarcia wiadomości e-mail w trybie edycji wpisz spację po numerze telefonu, aby wyświetlić ikonę tagu inteligentnego smarttagicon.

3.Kliknij przycisk Połączenie.

Microsoft Outlook 2010 i 2013

1.W wiadomości e-mail kliknij prawym przyciskiem myszy numer telefonu, który został oznaczony jako tag inteligentny. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Tagi inteligentne.

2.Wybierz opcję Dodatkowe działania.

3.Kliknij przycisk Połączenie.