Obszar, w którym gadżety wyświetlane są w sposób optymalny to dwie kolumny. Domyślnie kolumny te są równe (50:50). Możesz jednak zmienić stosunek ich szerokości na 60:40 lub 40:60.

settings

1.Kliknij przycisk Wygląd icon_settings. System wyświetli style skórek.

Kliknij ikony Układ, aby wybrać odpowiedni stosunek szerokości kolumn.

4060
Stosunek 40:60

5050
Stosunek 50:50

6040
Stosunek 60:40

2.Kliknij preferowany styl skórki. Interfejs aplikacji one-X Portal zostanie zmieniony na preferowany.

3.Kliknij dowolne miejsce w obrębie aplikacji one-X Portal, aby zamknąć ustawienia.