Aplikacji one-X Call Assistant można użyć do zmiany hasła użytkownika. To samo hasło umożliwia dostęp do wszystkich funkcji aplikacji one-X Portal.

Aby określić szczegóły połączenia dla one-X Call Assistant:

1.W obszarze powiadomień kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ca icon connected i wybierz opcję Ustawienia.

2.Wybierz opcję Połączenie.

3.Kliknij przycisk Zmień hasło.

4.Wprowadź bieżące hasło, a następnie nowe hasło, którego chcesz używać.

Pamiętaj o ustalonych przez administratora regułach dotyczących złożoności hasła. Aby je wyświetlić, kliknij przycisk Reguły złożoności hasła.

5.Kliknij przycisk Potwierdź.

6.Kliknij przycisk OK.