Za pomocą gadżetu messagesHead Wiadomości możesz uzyskać dostęp do wiadomości poczty głosowej bez wprowadzania specjalnego kodu, w oparciu o Twoje logowanie do one-X Portal za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Kiedy jednak próbujesz uzyskać dostęp do swojej skrzynki poczty głosowej w inny sposób, np. za pomocą telefonu, może być on zabezpieczony kodem.

Możesz użyć one-X Portal, aby ustawiać i zmieniać kod dostępu do poczty głosowej.

Aby zmienić kod poczty głosowej:

1.Na karcie Konfiguracja wybierz opcję Zabezpieczenia. Wyświetlona zostanie sekcja Kod dostępu poczty głosowej.

2.Wprowadź nowy kod, a następnie zatwierdź go.

Kod dostępu do poczty głosowej jest zawsze kodem numerycznym.

Pamiętaj o zasadach tworzenia hasła. Te zasady ustala administrator systemu.

3.Kliknij przycisk Zapisz.