Wiadomości można przeglądać i otwierać za pomocą gadżetu messagesHead Wiadomości.

1.Na karcie Strona główna w gadżecie messagesHead Wiadomości wyświetlana jest liczba nowych lub nieodsłuchanych wiadomości głosowych znajdujących się w Twojej skrzynce odbiorczej.
vm

2.Możesz kliknąć nagłówek kolumny, aby posortować wiadomości.

3.Pola Wyszukaj w górnej części okna możesz użyć do filtrowania wyświetlanych wiadomości na podstawie nazw lub numerów w polu Od.

4.Aby połączyć się z numerem powiązanym z wiadomością, kliknij podkreśloną zawartość pola Od.

5.Możesz kliknąć pola wyboru, aby zaznaczyć jedną lub więcej wiadomości, a następnie kliknąć:

Zapisz wiadomość
Aby zaznaczyć wiadomość jako zapisaną, kliknij przycisk Zapisz. Ikona wiadomości zmieni się w ikonę dyskietki save. Zwróć uwagę, że w portalu można wyświetlić wiadomości grupowe, ale nie można ich zapisać.

Usuń wiadomość
Aby usunąć wiadomość, kliknij przycisk Usuń. Zwróć uwagę, że w portalu można wyświetlić wiadomości grupowe, ale nie można ich usunąć.

play Odtwórz wiadomość
Odtwarza wybraną wiadomość lub odtwarza ją ponownie, jeśli zostanie wstrzymana. Można również wybrać wiadomość do odtworzenia, klikając przycisk unread, open lub save ikonę obok wiadomości.

stop Stop
Zatrzymuje odtwarzanie bieżącej wiadomości.

pause Pauza
Wstrzymuje odtwarzanie bieżącej wiadomości.

ffwd Szybkie przewijanie w przód
Ta opcja jest wyszarzona i nie jest obsługiwana podczas odtwarzania wiadomości na komputerze PC.

rew Szybkie przewijanie wstecz
Ta opcja jest wyszarzona i nie jest obsługiwana podczas odtwarzania wiadomości na komputerze PC.

voicemail-phone Ta ikona wskazuje, że Twój bieżący profil jest skonfigurowany do odtwarzania wiadomości za pomocą telefonu.

voicemail-pc Ta ikona wskazuje, że Twój bieżący profil jest skonfigurowany do odtwarzania wiadomości za pomocą komputera.

Ikony wiadomości

unread Wiadomość nieprzeczytana

open Wiadomość przeczytana
Należy pamiętać, że domyślnie wiadomości przeczytane są usuwane ze skrzynki po 30 dniach, jeżeli nie zostaną zapisane.

save Wiadomość zapisana
Ustawienie wiadomości jako zapisanej zapobiega jej automatycznemu usunięciu po upływie określonego czasu.

priority Wiadomość priorytetowa
Ta ikona jest dodawana do ikony wiadomości w celu zaznaczenia, że dzwoniący określił ją jako wiadomość priorytetową.

private Wiadomość prywatna
Ta ikona jest dodawana do powyższych ikon wiadomości w celu zaznaczenia, że dzwoniący określił ją jako wiadomość prywatną. Wiadomości prywatne nie mogą być przekierowywane do innych skrzynek poczty głosowej.