Zwróć uwagę, że język używany w poleceniach mybuddy jest taki sam, jak język ustawiony dla użytkownika w systemie telefonii.

Polecenie

Argument

 

dla

komórka

Ustawienie bieżącego położenia lub numeru dla funkcji połączenia inicjowanego z mybuddy. Wartości dla telefonu komórkowego, domowego i służbowego są ustawiane w preferencjach aplikacji one-X Portal. Zobacz Przechowywanie numerów.

Ta wartość będzie używana w poleceniach połącz, konferencja, odsłuchaj i odbierz, chyba że podczas wprowadzania polecenia zostanie podana inna lokalizacja lub numer.

służbowy

domowy

<numer>

połączenie

<nazwa>

Rozpoczynanie połączenia między ustalonym   położeniem a podaną nazwą lub numerem

<numer>

<nazwa> z <nazwa>

Nawiązanie połączenia, a następnie rozpoczęcie połączenia z inną nazwą lub numerem

<nazwa> z <numer>

<numer> z <nazwa>

<numer> z <numer>

konferencja

komórka

Możesz rozpocząć konferencję Meet Me i zarządzać działaniami poszczególnych uczestników konferencji. Gdy uczestnik dołącza do konferencji, w systemie jest wyświetlany komunikat. Numer przypisany do każdego uczestnika jest wyświetlany w nawiasach kwadratowych.

Jeżeli na przykład do konferencji dołączy Jan Kowalski, w systemie zostanie wyświetlony następujący komunikat:

(11:00:01) mybuddy: Jan Kowalski (200) dołączył do konferencji jako uczestnik [1] czwartek, 14 lipca 2011 11:00

służbowy

domowy

<numer>

znajdź

<nazwa>

Wyświetlenie numeru kontaktu i statusu kontaktów z katalogu z takim samym imieniem lub nazwiskiem

sprawdź

<nazwa>

Sprawdzenie dostępności numeru docelowego. Jeśli kontakt nie ma kalendarza lub informacji o statusie telefonu, system nie wyśle żadnego powiadomienia. System wysyła powiadomienie za każdym razem, gdy kontakt:

Kończy spotkanie lub spotkanie umówione

Rozłącza trwające połączenie telefoniczne

Zmienia status ze Z dala od urządzenia, Nie przeszkadzać lub Niepodłączony na Dostępny.

<numer>

sprawdź

Wyświetlenie listy sprawdzanych kontaktów

pomoc

Wyświetlenie pomocy dla zestawu dostępnych poleceń

pomoc

<polecenie>

Wyświetlenie pomocy dla konkretnego polecenia

odsłuchaj

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

odszukaj

<nazwa>

Wyświetlenie lokalizacji innego użytkownika, jeśli jest dostępny

<numer>

nieodebrane

<dni>

Wyświetlenie nieodebranych połączeń z ostatnich dni (liczba dni jest ostatnim parametrem); wyświetlana jest osoba dzwoniąca, jej status (jeśli jest znany) oraz czas połączenia.

przejmij

Przejmowanie osoby dzwoniącej, która nagrywa wiadomość głosową

nagraj

Rozpoczęcie nagrywania bieżącego połączenia

zatrzymaj

Zatrzymanie nagrywania bieżącego połączenia

zatrzymaj sprawdzanie

<nazwa>

Zatrzymanie sprawdzania dostępności numeru docelowego

<numer>

Polecenia dotyczące połączeń konferencyjnych

Możesz rozpocząć konferencję Meet Me i zarządzać działaniami poszczególnych uczestników konferencji. Jeśli konferencja została rozpoczęta przez ciebie, system wyświetla komunikat, gdy kolejny uczestnik dołącza do konferencji lub gdy ją opuszcza. Jeżeli na przykład do konferencji dołączy Jan Kowalski, w systemie zostanie wyświetlony następujący komunikat:

(11:00:01) mybuddy: Jan Kowalski (200) dołączył do konferencji jako uczestnik [1] czwartek, 14 lipca 2011 11:00

Numer przypisany do każdego uczestnika jest wyświetlany w nawiasach kwadratowych.

Polecenie

Argument

 

rozłącz

<numer uczestnika>

Rozłączenie uczestnika z konferencją. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy jesteś organizatorem konferencji.

wycisz

<numer uczestnika>

Wyciszenie uczestnika lub uczestników konferencji. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy jesteś organizatorem konferencji.

wszyscy

zablokuj

Uniemożliwienie innym osobom dołączenia do konferencji. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy jesteś organizatorem konferencji.

odblokuj

Umożliwienie innym osobom dołączania do konferencji

wyłącz wyciszenie

<numer uczestnika>

Wyłączenie wyciszenia uczestnika lub uczestników konferencji. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy jesteś organizatorem konferencji.

wszyscy

kto

W systemie wyświetlana jest nazwa lub numer telefonu osoby oraz liczba uczestników. Wyświetlana jest także informacja, kto aktualnie wypowiada się w konferencji. Numer przypisany do każdego uczestnika jest wyświetlany w nawiasach kwadratowych [] .