Podczas trwającego połączenia konferencyjnego na jego karcie wyświetlany jest szereg przycisków sterujących. Dostępność niektórych z nich zależy od tego, czy jesteś organizatorem, czy uczestnikiem konferencji.

Przyciski konferencji

Przyciski na karcie konferencji mogą być używane w następujący sposób:

Ikona

Działanie

Opis

callDrop

Rozłączanie połączenia

Naciśnięcie ikony callDrop dla bieżącego połączenia spowoduje jego rozłączenie.

callRecord

Nagraj połączenie

Rozpoczęcie nagrywania konferencji. Wszyscy uczestnicy konferencji mogą usłyszeć sygnał ostrzegający o rozpoczęciu nagrywania, powtarzany zawsze po dołączeniu do konferencji nowego uczestnika.

callStopRecord

Zatrzymaj nagrywanie

Zatrzymanie nagrywania konferencji

callHold

Wstrzymaj połączenie

Wstrzymuje połączenie.

callRetrieve

Przywróć wstrzymane połączenie

Przywraca wstrzymane połączenie.

callMute

Wycisz

Wyciszenie połączenia z konferencją

callUnmute

Wyłącz wyciszenie

Wyłączenie wyciszenia połączenia z konferencją

Dodatkowe przyciski dostępne dla organizatora konferencji

Jeśli jesteś organizatorem konferencji, w prawym górnym rogu okna szczegółów połączenia są dostępne dodatkowe przyciski sterujące.

Ikona

Działanie

Opis

callMuteAll

Wycisz wszystkich

Ten przycisk sterujący umożliwia wyciszenie wszystkich innych uczestników konferencji.

callUnmuteAll

Wyłącz wyciszenie wszystkich

Ten przycisk sterujący umożliwia wyłączenie wyciszenia wszystkich innych uczestników konferencji.

DropAll

Rozłącz wszystkich

Rozłączenie wszystkich innych uczestników konferencji

LockConference

Zablokuj konferencję

Ten przycisk sterujący blokuje/odblokowuje konferencję. Jeśli konferencja jest zablokowana, żaden uczestnik nie może dołączyć ani powrócić do konferencji. Ten przycisk sterujący jest dostępny tylko dla konferencji Meet me.

Używanie ikon uczestników konferencji

Jeśli jesteś organizatorem konferencji, po kliknięciu ikony uczestnika możesz wykonywać na nim działania.

Po wskazaniu kursorem myszy uczestnika konferencji system wyświetli listę dostępnych działań.

conference options initiator

Aby rozłączyć uczestnika konferencji, kliknij callDrop Rozłącz. Ikona userDrop wskazuje, że żaden z uczestników nie bierze już udziału w konferencji.

Aby wyciszyć uczestnika w konferencji, kliknij userMuteWyłącz mikrofon. Ikona userMutewskazuje, że uczestnik jest wyciszony.

Aby wyłączyć wyciszenie uczestnika w konferencji, kliknij callUnmuteWłącz mikrofon.