Programu one-X Portal możesz używać do nawiązywania połączeń konferencyjnych i zarządzania nimi. Lista uczestników konferencji wyświetlana jest w gadżecie callsHead Połączenia.

add to conference 05

Uwagi

1.Maksymalna liczba konferencji i uczestników danej konferencji zależy od zasobów systemu telefonicznego oraz liczby już trwających konferencji. Jest ona zależna również od działania innych funkcji, ponieważ zasoby konferencyjne systemu telefonicznego są wykorzystywane także m.in przez funkcję nagrywania połączeń.

2.W zależności od ustawień systemu telefonicznego konferencja może zostać automatycznie zakończona, jeżeli opuszczą ją wszyscy użytkownicy wewnętrzni, pozostawiając jedynie uczestników zewnętrznych.

3.Jeśli uczestniczysz w kilku konferencjach, każda z nich ma swoją własną kartę. Na wierzchu jest wyświetlana karta konferencji, której stan zmienił się najpóźniej.

Rozpoczynanie i zarządzanie połączeniami konferencyjnymi

Rozpoczęcie konferencji

Zmiana wstrzymanych połączeń w połączenie konferencyjne

Rozłączenie uczestnika konferencji

Parkowanie połączenia konferencyjnego

Dodawanie kolejnego uczestnika do konferencji

Wstrzymywanie połączenia konferencyjnego

Dołączanie do konferencji prywatnej Meet Me

Konfigurowanie konferencji przez telefon z numerem PIN

Rozpoznawanie aktywnego uczestnika konferencji

Wyciszanie uczestników konferencji

Zamykanie Konferencji Meet Me

Używanie przycisków sterowania połączeniem konferencyjnym

Planowanie połączeń konferencyjnych

Wyświetlanie kalendarza konferencji

Planowanie nowej konferencji

Edytowanie szczegółów konferencji

Przeglądanie konferencji

Usuwanie zaplanowanej konferencji

Sortowanie konferencji

Wyświetlanie/ukrywanie odbytych konferencji

Przeszukiwanie konferencji

Dołączanie do konferencji

Dołączanie do sesji współpracy przez sieć

Rozpoczynanie własnej konferencji

Przedłużanie konferencji

Włączanie/wyłączanie powiadomień o konferencjach