Możesz wybrać otrzymywanie raportów na konferencje typu „meet me”, które zostały zaplanowane (wybierz opcję Raport w wiadomości e-mail podczas planowania konferencji). Raport w postaci pliku CSV jest wysyłany w wiadomości e-mail na zakończenie konferencji. Wysłanie nastąpi, gdy ostatnia osoba opuści konferencję.

Raport zawiera informacje dotyczące liczby uczestników, godziny rozpoczęcia i zakończenia konferencji oraz godzin przyłączenia się do konferencji i jej opuszczenia przez poszczególnych użytkowników.

Bridge Details,30093009,Participants of Conference#,4,Start Time,10 February 2016 07:00:00 AM,EndTime,11 February 2016 08:00:01 AM

 ,,,,Time Zone,GMT+5:30,Duration(HH:MM:SS),25:00:00

 

 

Participant Name,Device,Start Time,End Time,Duration(HH:MM:SS) 

Eric Smith,30093009,10 February 2016 07:00:00 AM,10 February 2016 08:00:01 AM,01:00:00

,,11 February 2016 07:00:01 AM,11 February 2016 08:00:01 AM,01:00:00

 

John Brown,30103010,10 February 2016 07:00:01 AM,10 February 2016 08:00:01 AM,00:59:59

,,11 February 2016 07:00:01 AM,11 February 2016 08:00:01 AM,00:59:59

 

Paul Smith,912041019077,10 February 2016 07:00:01 AM,10 February 2016 08:00:01 AM,00:59:59

,,11 February 2016 07:00:01 AM,11 February 2016 08:00:01 AM,00:59:59

 

Mary White,912041019076,10 February 2016 07:00:01 AM,10 February 2016 08:00:01 AM,00:59:59

,,11 February 2016 07:00:01 AM,11 February 2016 08:00:01 AM,00:59:59

Przykład zawartości pliku CSV