Oprócz tradycyjnych opcji ustawień konferencji program one-X Portal umożliwia również planowanie konferencji.

conference_meetings_view

Dostępność
Ta funkcja może wymagać konfiguracji przez administratora. Więcej informacji możesz uzyskać, kontaktując się z administratorem systemu.

Planowanie konferencji jest dostępne tylko dla użytkowników skonfigurowanych przez administratora systemu jako Power User.

Harmonogramy konferencji nie są uwzględniane w odporności portalu. Podobnie, harmonogram konferencji podczas odporności jest tracony po przywróceniu normalnej pracy.

Planowanie połączeń konferencyjnych

Wyświetlanie kalendarza konferencji

Planowanie nowej konferencji

Edytowanie szczegółów konferencji

Przeglądanie konferencji

Usuwanie zaplanowanej konferencji

Sortowanie konferencji

Wyświetlanie/ukrywanie odbytych konferencji

Przeszukiwanie konferencji

Dołączanie do konferencji

Dołączanie do sesji współpracy przez sieć

Rozpoczynanie własnej konferencji

Przedłużanie konferencji

Włączanie/wyłączanie powiadomień o konferencjach

Zasoby konferencji
System umożliwia zaplanowanie konferencji Meet Me. Jednakże nie może zarezerwować ani zagwarantować dostępności zasobów dla wszystkich konferencji. Jeśli podczas planowania lub zmiany ustawień konferencji system, po uwzględnieniu innych zaplanowanych konferencji, stwierdzi, że nie jest w stanie zapewnić wystarczającej przepustowości, wyświetli odpowiednie ostrzeżenie.