Podczas konferencji typu Meet Me, w których uczestniczą więcej niż 3 osoby, program one-X Portal wskazuje osobę mówiącą za pomocą zielonej ikony ConfActiveSpeaker.

ConfActSpeaker