Dostępnych jest kilka rodzajów konferencji. Do każdej z nich przypisane są określone funkcje i ustawienia:

Rodzaj

Opis

Konferencja ad hoc

Są to proste, improwizowane konferencje rozpoczynane przez rozpoczęcie lub odebranie normalnej rozmowy telefonicznej i ręczne dodanie do konferencji kolejnej osoby lub osób. Osoba, która rozpoczyna konferencję dodając do rozmowy kolejne osoby, jest organizatorem konferencji. Konferencji ad hoc nie można zablokować ani nie można wskazać głównego mówcy.

Konferencja Meet Me

To jest konferencja, w której jest używany numer mostka konferencji. Ty i inni uczestnicy możecie dołączyć do konferencji na różne sposoby, skonfigurowane przez administratora systemu. Jednak nie będziecie mogli rozmawiać, dopóki organizator nie dołączy do konferencji.

Zaplanowana konferencja

Termin równoznaczny z konferencją Meet Me. Za pomocą aplikacji one-X Portal możesz planować przyszłe konferencje i wysyłać zaproszenia do innych użytkowników. Możesz również przeglądać konferencje, na które zostałeś zaproszony.

Współpraca przez sieć

Konferencja Meet Me to konferencja typu audio. Jednocześnie z konferencją Meet Me system telefoniczny może obsługiwać sesję współpracy przez sieć, w ramach której uczestnicy mogą udostępniać dokumenty, okna aplikacji i pulpity komputerów.