Jeśli jedno połączenie jest wstrzymane, a drugie aktywne, oba połączenia można przekształcić w konferencję ad hoc.

Aby utworzyć z połączeń konferencję:

1.Kliknij ikonę konferencji toaster_icon_conference_calls. Możesz również nacisnąć klawisze Ctrl+Shift+F (domyślne klawisze skrótu dla tej funkcji).

2.Zostanie wyświetlone wyskakujące okno z informacją, że bieżące połączenie jest połączeniem konferencyjnym.
toaster_conference_call