Karta Konfiguracja służy do ustawiania i zarządzania szeregiem ustawień one-X Portal. Przyciski Zapisz są nieaktywne do momentu dokonania zmian wymagających zapisu (nie wszystkie zmiany tego wymagają). Zmiany wymagające zapisu są również zaznaczone za pomocą * na etykiecie karty Konfiguracja.

Konfiguracja ustawień mojego one-X Portal

Zmiana skrótów klawiszowych

Ustawienia wiadomości błyskawicznych/statusu

Wybór języka

Ustawienia miejsc zaparkownych rozmów

Ustawienia wyjątków dla statusu „Nie przeszkadzać”

Konfiguracja kolejek grup przechwytujących

Włączanie dźwięków

Konfiguracja Zegara Światowego

Zmiana hasła

Zmiana kodu poczty głosowej