Może zaistnieć potrzeba skonfigurowania reguł wybierania numeru, aby dostosować wybrany numer podczas nawiązywania połączenia za pomocą aplikacji one-X Call Assistant. Reguły zapewniają, że wybierany numer jest numerem telefonu rozmowy wychodzącej w używanym systemie telefonii.

Aby ustawić reguły wybierania numerów:

1.W obszarze powiadomień kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ca icon connected i wybierz opcję Ustawienia.

2.Wybierz opcję Reguły wybierania numeru.

3.W oknie dialogowym Reguły wybierania numeru wybierz, które reguły wybierania numeru mają być stosowane:

Pole

Opis

Brak

Nie stosuj żadnych reguł wybierania.

Użyj systemowych reguł wybierania numeru (TAPI)

Zastosuj reguły wybierania Windows PC. Są one ustawiane w opcjach Telefon i modem panelu sterowania systemu Windows.

Użyj niestandardowych reguł wybierania numeru

Zastosuj reguły wybierania ustawione poniżej.

4.Po wybraniu opcji Użyj niestandardowych reguł wybierania numeru ustaw reguły:

Pole

Opis

Numer do wybrania w celu uzyskania dostępu do linii zewnętrznej

Prefiks, który należy dodać do wychodzących połączeń zewnętrznych.

Numer kierunkowy kraju

Numer kierunkowy dla danego kraju.

Numer kierunkowy obszaru/miasta

Kod obszaru lub miejscowości systemu IP Office.

Prefiks główny centrali PBX

Główny prefiks centrali PBX serwera telefonicznego.

Numer do wybrania dla połączeń międzymiastowych

Cyfry, które wskazują, że wybierany numer dotyczy połączeń międzymiastowych.

Numer do wybrania dla połączeń międzynarodowych

Cyfry, które wskazują, że wybierany numer dotyczy połączeń międzynarodowych.

Długość numerów wewnętrznych

Liczba cyfr w numerach wewnętrznych.

Długość krajowych numerów telefonów (w tym numer kierunkowy miasta)

Liczba cyfr, obejmujących kod obszaru lub miasta, dla połączeń krajowych. W przypadku wielu wpisów użyj przecinka, aby je oddzielić.

Usuń numer kierunkowy miasta podczas wykonywania połączenia lokalnego

Po wybraniu numer kierunkowy obszaru/miasta jest automatycznie usuwany podczas wykonywania połączenia lokalnego. Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy masz ustawiony kod obszaru/miasta.

5.Kliknij przycisk OK.