Z poziomu gadżetu Kontrola kolejek i agentów możesz przeglądać szczegóły połączeń oczekujących na odebranie przez różne grupy przechwytujące, zobacz Przeglądanie kolejek grup przechwytujących. Aby korzystać z gadżetu Kontrola kolejek i agentów, musisz wybrać grupy przechwytujące do monitorowania.

Pamiętaj, że monitorować można tylko te grupy przechwytujące, dla których w systemie telefonicznym włączono funkcję kolejkowania.

queues configuration

Aby wyświetlić skonfigurowane grupy przechwytujące do monitorowania:

1.Na karcie Konfiguracja wybierz opcję Grupy przechwytujące.

Grupy przechwytujące aktualnie skonfigurowane do monitorowania są wyświetlane w sekcji Konfiguracja kolejek.

Wyświetlone są również wartości alarmowe dla każdej grupy przechwytującej.

Aby dodać grupę przechwytującą do monitorowania:

Możesz dodać maksymalnie 5 grup przechwytujących do monitorowania.

1.Na karcie Konfiguracja wybierz opcję Grupy przechwytujące.

2.Kliknij przycisk Dodaj.

3.W oknie Dodaj kolejkę wybierz żądaną grupę przechwytującą. Aby wyszukać konkretną grupę przechwytującą, użyj pola wyszukiwania.

4.Ustaw wartości alarmowe dla danej grupy przechwytującej.

Liczba połączeń w kolejce
Ten alarm jest generowany, kiedy zostanie przekroczona maksymalna liczba zakolejkowanych połączeń oczekujących dla danej grupy przechwytującej. Po wygenerowaniu alarmu ikona dodatkowego połączenia zmienia kolor z zielonego na czerwony. Dodatkowo cyfra określająca liczbę połączeń oczekujących również zmienia kolor na czerwony.

Najdłuższy czas oczekiwania
Ten alarm generowany jest, kiedy przekroczony zostanie maksymalny czas oczekiwania na odebranie połączenia zakolejkowanego dla danej grupy przechwytującej. Po wygenerowaniu alarmu wskaźnik najdłuższego czasu oczekiwania zmieni kolor na czerwony.

5.Kliknij przycisk OK.

Aby edytować ustawienia alarmów dla monitorowanej grupy przechwytującej:

1.Na karcie Konfiguracja wybierz opcję Grupy przechwytujące.

2.Kliknij ikonę queues configuration edit icon obok grupy przechwytującej, którą chcesz edytować.

3.Wprowadź żądane ustawienia alarmów.

4.Kliknij przycisk OK.

Aby usunąć monitorowaną grupę przechwytującą:

1.Na karcie Konfiguracja wybierz opcję Grupy przechwytujące.

2.Kliknij ikonę queues configuration delete icon obok grupy przechwytującej, którą chcesz usunąć.

3.Kliknij przycisk OK.