Konferencje Meet me rozpoczynane przez Ciebie wykorzystują Twój osobisty numer mostka. Obecnie numer ten jest taki sam jak Twój numer wewnętrzny.

Aby skonfigurować ustawienia mostka konferencyjnego:

1.Na karcie Konfiguracja wybierz opcję Telefonia.

2.W sekcji Konfiguracja mostka wprowadź ustawienia mostka konferencyjnego Meet me, których chcesz używać:

Numer mostka
Twój osobisty numer mostka konferencyjnego do prowadzenia konferencji Meet me. Jest ustawiony tak, aby odpowiadać Twojemu numerowi wewnętrznemu i obecnie nie można go zmienić.

PIN konferencji
Numer PIN konferencji wprowadzony w telefonie i potrzebny do dołączenia do konferencji. Domyślnie podczas sporządzania harmonogramu konferencji wartość ta stanowi również kod organizatora i uczestnika konferencji.

3.Kliknij przycisk Zapisz.