one-X Portal zapewnia cztery miejsca do zaparkowania rozmów. Możesz przypisać miejsca zaparkowania systemu telefonicznego do przycisków. Jeżeli używane przez Ciebie numery lub nazwy pasują do tych używanych przez innych użytkowników, możesz wyświetlić połączenia dodane do danych miejsc przez inne osoby. Za pomocą tych przycisków możesz odebrać zaparkowane rozmowy. W podobny sposób inni użytkownicy mogą wyświetlać i odbierać zaparkowane przez Ciebie połączenia.

Aby skonfigurować miejsca do parkowania rozmów:

1. Na karcie Konfiguracja wybierz opcję Telefonia.

2. W sekcji Miejsca zaparkowanych rozmów wprowadź numer lub nazwę dla danego miejsca. Domyślnie miejsca te posiadają nazwy od 1 do 4.

Uwaga: Pamiętaj, aby długość nazwy miejsca zaparkowanej rozmowy nie przekraczała dziewięciu znaków. W nazwie miejsca możesz używać znaków alfanumerycznych oraz znaków specjalnych.

3. Kliknij Zapisz.