Możesz użyć katalogów aplikacji one-X Portal do wybrania i połączenia się z osobami, które chcesz dołączyć do konferencji, a następnie rozpocząć konferencję.

Aby rozpocząć konferencję ad hoc:

1. W gadżecie katalogu directoryHead odszukaj i wskaż kursorem myszy kontakt, który chcesz dodać w celu rozpoczęcia połączenia konferencyjnego.

2.Kliknij ikonę conference. Spowoduje to nawiązanie połączenia z tym kontaktem i wyświetlenie informacji o konferencji, a nie normalnego ekranu informacji o połączeniu.
add to conference 02

3. Gdy druga osoba odbierze połączenie, otrzyma informacje o próbie dołączenia jej do konferencji. Jeżeli druga osoba nie odbierze połączenia lub nie chce dołączyć do konferencji, przesuń na nią kursor myszy w gadżecie połączeń i kliknij wyświetloną ikonę rozłączania callDrop. Wyświetlone ikony umożliwiają także wstrzymanie połączenia oraz rozpoczęcie nagrywania.
add to conference 02a

4. Odszukaj i przesuń kursor myszy na następny kontakt, który chcesz dodać do konferencji.

5.Kliknij ikonę conference. Połączenie z poprzednim uczestnikiem dodanym do konferencji zostanie wstrzymane, a następnie usłyszysz sygnał połączenia z nowym kontaktem.
add to conference 03

6. Po dodaniu wszystkich kontaktów kliknij ikonę konferencji callConf w gadżecie połączeń, aby rozpocząć konferencję.
add to conference 05