Użytkownik posiadający kod logowania do systemu telefonii może korzystać z dowolnego telefonu w systemie jako własnego numeru wewnętrznego. Może się on także wylogować. Gdy użytkownik jest wylogowany z telefonu, połączenia przychodzące do niego traktowane są tak, jakby jego telefon był zajęty.

Logowanie i wylogowywanie z telefonu nie jest tożsame z logowaniem i wylogowywaniem z aplikacji one-X Portal. Zalogowanie do aplikacji one-X Portal wymaga zalogowania do numeru wewnętrznego.