Przekierowanie nadzorowane to przekierowanie, podczas którego użytkownik rozmawia (lub próbuje rozmawiać) z numerem docelowym przekierowania przed jego ukończeniem. Początkowe połączenie z celem przekierowania nosi nazwę połączenia konsultacyjnego lub informacyjnego.

Ta metoda przekierowywania połączeń umożliwia potwierdzenie, że numer docelowy jest obecny i chce odebrać połączenie.