Przekierowanie nienadzorowane to przekierowanie, w którym po wybraniu numeru docelowego przekierowania użytkownik kończy przekierowanie bez oczekiwania na odebranie telefonu.