Należy pamiętać, że jeśli jeden kontakt jest wyświetlany na kilku kartach osobistych, działanie to usunie kontakt jedynie z aktualnie wyświetlanej karty. Aby wyświetlić karty, na których wyświetlany jest dany kontakt osobisty, należy wybrać opcję Edycja zamiast Usuń.

Aby usunąć kontakt osobisty:

1.Za pomocą gadżetu directoryHead Katalog na karcie Strona główna zlokalizuj nazwę, która ma się znaleźć w katalogu.

2.Aby przefiltrować wyświetlone nazwy, rozpocznij wpisywanie nazwy lub numeru w polu tekstowym w górnej części karty. Podczas wprowadzania nazwy niepasujące kontakty z katalogu będą usuwane z wyników.

3.Umieść kursor nad kontaktem w katalogu.

4.Kliknij ikonę usuwania delete.