Należy pamiętać, że jeśli jeden kontakt wyświetlany jest w kilku grupach osobistych, działanie to usunie kontakt jedynie z aktualnie wyświetlanej grupy. Aby wyświetlić grupę, w której wyświetlany jest dany kontakt osobisty, należy wybrać opcję Wyświetl szczegóły zamiast Usuń kontakt.

Jeżeli usuniesz kontakt z grupy Wszystkie, kontakt ten zostanie także usunięty ze wszystkich innych grup w systemie.

Aby usunąć kontakt z grupy:

1. Wyszukaj kontakt w katalogu.

2. Wskaż kontakt kursorem myszy.

3. Kliknij ikonę OLdetelecontact Usuń.

4. W oknie dialogowym Potwierdź kliknij przycisk Tak, aby usunąć kontakt z listy.

Aby usunąć z grupy kilka kontaktów:

1. Zaznacz kontakty w grupie. Uwaga: Możesz użyć standardowych opcji zaznaczania w systemie Windows poprzez wykorzystanie klawiszy Shift  lub Ctrl w celu zaznaczenia kontaktów .

2. Kliknij ikonę OLdetelecontact Usuń znajdującą się obok pola kombi listy Katalogi .

3. W oknie dialogowym Potwierdź kliknij przycisk Tak, aby usunąć kontakt z listy.