Aby usunąć kartę niestandardową:

1. W oknie aplikacji one-X Portal kliknij kartę niestandardową, którą chcesz usunąć.

2. Na karcie niestandardowej kliknij przycisk Usuń.

3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie karty niestandardowej oraz dodanych do niej gadżetów.