W aplikacji one-X Portal mogą być wyświetlane różne katalogi zawierające nazwy i powiązane z nimi numery telefonów. Służy do tego gadżet directoryHead Katalog. Po wskazaniu kontaktu kursorem myszy wyświetlane są ikony oznaczające różne działania.

Directory_Icons_Personal

Każdy z typów katalogów wymienionych poniżej wyświetlany jest na osobnej karcie. Możesz także utworzyć do 4 dodatkowych kart, a następnie dodać do nich wybrane kontakty.

Osobisty
Ta karta zawiera Twoje kontakty osobiste przechowywane w systemie telefonicznym. W przypadku korzystania z telefonu z programem Avaya kontakty te są dostępne także w telefonie. Kontakty osobiste można podzielić maksymalnie na 5 grup przechwytujących.

Systemowy
Ta karta zawiera kontakty przechowywane w systemie telefonicznym i dostępne dla wszystkich użytkowników, a także szczegóły innych użytkowników i grup przechwytujących.

Zewnętrzne
Ta karta umożliwia przeszukiwanie zewnętrznego katalogu kontaktów, jeżeli został on skonfigurowany przez administratora.

Przeszukaj wszystko
Ta karta jest wyświetlana, gdy pole wyszukiwania w górnej części gadżetu zostało użyte do przeszukania wszystkich katalogów. Na tej karcie wyświetlane są wyniki wyszukiwania.

Zadzwoń na nazwisko
Podczas nawiązywania połączeń za pomocą gadżetu callsHead Połączenia możesz wpisać w nim nazwisko zamiast numeru. Jeżeli nazwa odpowiada kontaktowi w Twoim katalogu Osobistym lub Systemowym, wybrany zostanie numer główny tego kontaktu.

Wyświetlanie nazwiska dzwoniącego
Przy odbieraniu połączenia, jeżeli numer dzwoniącego odpowiada kontaktowi w Twoim katalogu Osobistym lub Systemowym, w aplikacji one-X Portal wyświetlana jest nazwa kontaktu.

Używanie katalogów

Wyświetlanie katalogów

Wykonywanie połączeń z katalogu

Edycja kontaktów w katalogu

Wysyłanie wiadomości e-mail do kontaktu

Wyświetlanie statusu użytkownika w katalogu

Przekazywanie połączenia z katalogu

Usuwanie kontaktu z katalogu

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do kontaktu

Przeszukiwanie katalogów

Dodawanie kontaktu do katalogu

Dodawanie grupy kontaktów