Wtyczka zapewnia wyświetlenie katalogów nazw i stowarzyszonych numerów telefonów na karcie Dire ctorytab Katalog. Po wskazaniu kontaktu kursorem myszy zostaną wyświetlone ikony dostępnych działań.

plug_in_directory_tab

Rozwijane narzędzie wyboru w górnej części umożliwia wybór wyświetlanego katalogu. Dostępne katalogi:

Osobisty
Wyświetlenie kontaktów osobistych zapisanych w systemie telefonii. W przypadku korzystania z telefonu z programem Avaya kontakty te są dostępne także w telefonie. Kontakty osobiste można zorganizować w maksymalnie 5 grup i wybrać, która grupa ma być wyświetlana, lub wybrać jedną z następujących możliwości:

Wszystkie
Wyświetlenie wszystkich kontaktów osobistych oprócz kontaktów z programu Outlook.

Outlook
Wyświetlenie kontaktów zaimportowanych z programu Outlook.

System
Wyświetlenie kontaktów zapisanych w systemie telefonicznym i dostępnych dla wszystkich użytkowników oraz szczegółowe informacje o innych użytkownikach i grupach przechwytujących.

Zewnętrzny
Wyświetla kontakty z katalogu LDAP skonfigurowane przez administratora portalu. Zauważ, że jest pokazywanych tylko 1000 pierwszych kontaktów. Jeśli są przeszukiwane zewnętrzne kontakty, następuje aktualizacja, aby pokazać 1000 pierwszych dopasowań.

Wyniki wyszukiwania
Wyświetlenie wyników bieżącego wyszukiwania katalogu.

Używanie katalogów

Wyświetlanie katalogów

Wykonywanie połączeń z katalogu

Edycja kontaktów w katalogu

Wyświetlanie statusu użytkownika w katalogu

Usuwanie kontaktu z katalogu

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do kontaktu

Przeszukiwanie katalogów

Dodawanie kontaktu do katalogu

Dodawanie grupy kontaktów