Aby wyświetlić rejestr połączeń:

1.Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ca icon mixed one-X Call Assistant i wybierz opcję Rejestry połączeń. Możesz również nacisnąć klawisze Ctrl+Shift+G (domyślne klawisze skrótu).

2.Zostanie wyświetlony rejestr połączeń. Rejestr składa się z osobnych kart dla różnych typów połączeń oraz z karty zawierającej wszystkie połączenia. Ikona obok każdego połączenia wskazuje jego typ:

toaster_icon_incoming Przychodzące
Odebrane połączenia. Zawiera również szczegóły 10 ostatnich osób dzwoniących.

toaster_icon_outgoing Wychodzące
Nawiązane połączenia. Zawiera szczegóły 10 ostatnich osób odbierających połączenia.

toaster_icon_missed Nieodebrane
Nieodebrane połączenia. Zawiera również szczegóły 10 ostatnich nieodebranych połączeń.