Po wybraniu tego statusu do użytkownika przychodzą jedynie połączenia z wybranych numerów, dodanych do listy Wyjątki dla statusu „Nie przeszkadzać”. Wszyscy pozostali dzwoniący są kierowani do poczty głosowej, jeżeli jest ona dostępna, lub słyszą sygnał zajętości. Po włączeniu statusu Nie przeszkadzać nadal można wykonywać połączenia wychodzące.