Po wybraniu tego statusu do użytkownika przychodzą jedynie połączenia z wybranych numerów, dodanych do listy Wyjątki dla statusu „Nie przeszkadzać”. Wszyscy pozostali dzwoniący są kierowani do poczty głosowej, jeżeli jest ona dostępna, lub słyszą sygnał zajętości. Po włączeniu statusu Nie przeszkadzać nadal można wykonywać połączenia wychodzące.

Aby włączyć status „Nie przeszkadzać”:

1. W prawym górnym rogu kliknij pa_status_status narzędzie zmiany statusu.

2. Wybierz Nie przeszkadzać.

3. Ikona stanu zmieni się na onhook_dnd_small Nie przeszkadzać.

Aby wyłączyć status „Nie przeszkadzać”:

1. W prawym górnym rogu kliknij pa_status_status narzędzie zmiany statusu.

2. Wybierz Dostępny lub Niepodłączony.

3. Ikona stanu zmieni się na online Dostępny lub onhook_small Niepodłączony.